PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Hiệp Lực kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hiệp Lực (huyện Ngân Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, diện mạo nông thôn Hiệp Lực có sự đổi thay rõ nét về nhiều mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, chính quyền xã Hiệp Lực đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp ngày công. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với cấp xã, cấp thôn. Nhờ đó, nhận thức về Chương trình xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, Nhân dân đồng thuận cao trong thực hiện Chương trình.

Đến hết năm 2022, xã Hiệp Lực đã đạt 10/19 tiêu chí, bao gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, lao động, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trong đó có một số kết quả nổi bật như: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá mù chữ của xã đạt 100%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 70% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; 95,16% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình xây dựng NTM của xã Hiệp Lực cũng gặp một số khó khăn. Địa bàn xã rộng, địa hình phức tạp, dân cư không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều; nhiều công trình hạ tầng nông thôn chưa được quan tâm đầu tư xây dựng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, nhất là tại các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, có những thôn tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 100%, vì vậy, xã gặp khó khăn trong việc huy động nguồn đóng góp của Nhân dân để thực hiện Chương trình. Một số ban mặt trận thôn, đảng viên và Nhân dân chưa thực sự vào cuộc nên dẫn đến các tiêu chí đạt thấp. Đến hết năm 2022, xã còn 9/19 tiêu chí chưa đạt, bao gồm các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo đa chiều, an ninh - quốc phòng.

HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt tại thôn Nà Nạc, xã Hiệp Lực có nhiều triển vọng để phát triển

Kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Hiệp Lực đang tiếp tục giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Năm 2023, phấn đấu hoàn thành thêm tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường, góp ngày công, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thêm thu nhập bình quân đầu người.

Cùng với những nhiệm vụ đó, xã cũng quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật, hệ thống mương thoát nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi. Tuyên truyền và hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng và thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các cây trồng như bí xanh, cây thuốc lá, hồng không hạt. Năm 2023, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%./.

Ngọc Tú