PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Thượng Giáo nỗ lực về đích nông thôn mới
Năm 2021, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM). Hiện nay, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Giáo đang nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích NTM theo kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trường Mầm non xã Thượng Giáo đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH 14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn, xã Thượng Giáo hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa hai xã Thượng Giáo và Cao Trĩ trước đây. Xã có gần 1.400 hộ dân cùng chung sống tại 22 thôn, bản, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Cùng với các địa phương khác, thời gian qua, xã Thượng Giáo đã tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn những đến nay, xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực với 13/19 tiêu chí NTM đã hoàn thành và đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2021.

Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo Ma Thế Tuấn cho biết: "Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được xã tăng cường thực hiện để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp thực hiện cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong quá trình xây dựng NTM. Do đó, quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã được đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ, hiến đất và đóng góp ngày công lao động để làm đường, nhà văn hóa thôn…"

Phấn đấu về đích NTM, ngay từ đầu năm, xã Thượng Giáo đã rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí NTM, xác định rõ nhiệm vụ giải pháp thực hiện 06 tiêu chí chưa đạt, gồm các tiêu chí về: Quy hoạch, trường học, nhà ở, thông tin và truyền thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, xã Thượng Giáo đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM chưa đạt. Cụ thể như đối với tiêu chí về quy hoạch, xã đang rà soát, điều chỉnh bổ sung Đồ án quy hoạch trên cơ sở đồ án của xã Thượng Giáo và Cao Trĩ trước đây. Đối với tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thành lập các tổ thu gom rác; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, chủ cơ sở thực hiện các nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Mô hình nuôi nhốt trâu vỗ béo của gia đình chị Nông Thị Niệm, thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo, tiêu chí khó khăn nhất của xã là tiêu chí số 10 về thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,5 triệu đồng/năm. Để hoàn thành tiêu chí số 10, năm nay, thu nhập bình quân đầu người của xã phải đạt 39 triệu đồng/năm là rất khó khi người dân địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún chưa phát triển thành hàng hóa; việc liên kết trong sản xuất còn hạn chế…

Nỗ lực thực hiện tiêu chí số 10, xã đang tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở các thôn vùng cao. Trong đó, xã vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất; chuyển đổi hình thức sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; triển khai thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm…

Đặc biệt, xã đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thay đổi tập quán chăn thả tự nhiên, đầu tư chuồng trại để chăn nuôi nhốt vỗ béo. Đồng thời, xã khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích trồng ngô, đất ruộng kém hiệu quả để trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn trâu, bò, từng bước hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có một số hộ dân đầu tư chuồng trại chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo với số lượng từ 5 con trở lên, có những hộ thường xuyên duy trì trong chuồng có 10 con. Toàn xã đã chuyển đổi được hơn 24 ha đất trồng ngô, lúa sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi trâu, bò nuôi nhốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Ma Thị Cử, để xã Thượng Giáo hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND huyện Ba Bể đã chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn; chỉ đạo các cơ quan được giao phụ trách xã hướng dẫn UBND xã thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đơn vị, ngành phụ trách đúng quy định. Hiện nay, huyện đang huy động các nguồn lực cho xã Thượng Giáo thực hiện các hạng mục để đạt chuẩn NTM.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân địa phương, xã Thượng Giáo đang dần về gần đích xã NTM theo kế hoạch đề ra./.

Hương Dịu