PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Yến Dương hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới
Qua rà soát, xã Yến Dương, huyện Ba Bể đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yến Dương đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Yến Dương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập

Theo kết quả rà soát, toàn xã hiện có 42 đập, hệ thống kênh mương dài 28,8 km, đã kiên cố hóa được 11 km; hệ thống điện đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân với 98% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; các tuyến đường trục thôn, liên thôn với tổng chiều dài 16 km nay đã được cứng hóa 12 km, đường liên xã đã được cứng hóa 1/3 km; toàn xã có 6/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá khi người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tích cực xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí về thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Hiện nay, xã Yến Dương đang nỗ lực hoàn thành 8/19 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông,  trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm; trong đó, cố gắng hoàn thành tiêu chí về quy hoạch và giao thông trong năm 2023.

Chủ tịch UBND xã Hà Văn Quý cho biết, ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực từ các chương trình để thực hiện đạt được mục tiêu; chỉ đạo các thôn cùng với thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt. Công tác tuyên truyền vận động bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình.

Xã đã chỉ đạo các thôn rà soát lại đồ án quy hoạch và đề án phù hợp với quy định mới và điều kiện của địa phương để UBND xã xem xét phê duyệt điều chỉnh; xây dựng kế hoạch năm 2023 và giai đoạn theo Đề án phê duyệt, đăng ký kế hoạch hằng năm để thực hiện.

Trên cơ sở các danh điểm công trình hạ tầng đã được phê duyệt và nguồn vốn được phân bổ, xã Yến Dương tiếp tục huy động Nhân dân đóng góp, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nhất là các công trình giao thông nông thôn nhằm hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2023. Hiện nay, xã đang triển khai thực hiện đoạn nối tiếp tuyến đường thôn Bản Lạ.

Tuyến đường thôn Bản Lạ đang được thi công

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, xã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ những mô hình sản xuất mang tính ổn định lâu dài, là sản phẩm thế mạnh của địa phương, có hiệu quả kinh tế cao được Nhân dân đang hưởng ứng để từng bước nhân rộng, ưu tiên các mô hình sản xuất có khả năng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cùng với đó, vận động Nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Trong thời gian tới, xã Yến Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Huy động người dân tích cực thực hiện các tiêu chí cần ít vốn hoặc không cần nguồn vốn đầu tư để củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí NTM chưa đạt, xây dựng thành công xã NTM./.

Hương Dịu