PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng làng nghề Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và làng nghề sản xuất Miến Dong Côn Minh, huyện Na Rì năm 2022 - 2023
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 588/KH-UBND xây dựng làng nghề Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và làng nghề sản xuất Miến Dong Côn Minh, huyện Na Rì năm 2022 - 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đoàn công tác của tỉnh thăm nắm tình hình sản xuất rượu truyền thống tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nghề nấu Rượu Bằng Phúc và sản xuất Miến dong Côn Minh đang có xu hướng phát triển tốt. Với tiềm năng đó, Bắc Kạn đề ra mục tiêu xây dựng làng nghề Rượu Bằng Phúc gắn với phát triển du lịch cộng đồng và tạo thành chuỗi phát triển du lịch của tỉnh; xây dựng làng nghề sản xuất Miến dong tại cụm thôn (Bản Cào, Bản Cuôn, Nà Làng, Chợ B) tiến tới phát triển trên toàn xã Côn Minh. Qua đó, xây dựng làng nghề với quy mô, trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, gắn với sản phẩm là thế mạnh của địa phương, có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tích cực tham gia Chương trình OCOP, tạo mô hình làng nghề để tham quan học tập và mở rộng.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Chợ Đồn, Na Rì tổ chức đánh giá, khảo sát thực trạng, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung, tiêu chí theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện công nhận làng nghề; hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ công nhận làng nghề theo quy định, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kế hoạch xây dựng làng nghề; thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ xây dựng làng nghề./.

Nông Thị Cúc