PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng mô hình Điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa
Sở Công Thương xây dựng mô hình Điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng yêu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân, đặc biệt là sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Điểm giới thiệu - bán sản phẩm OCOP tại thành phố Bắc Kạn

Theo đó, Điểm mua bán sẽ được hỗ trợ thiết kế, in biển hiệu cửa hàng như biển chính, biển chữ dọc, biển điện Led; hỗ trợ trang thiết bị như kệ inox, tủ kính trưng bày, tủ đông lạnh, cân điện tử, quầy thu ngân, máy hút chân không...

Theo nội dung đã thực hiện, Điểm bán được lựa chọn là hộ kinh doanh Hà Thị Thoa, tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Dự kiến trong tháng 11/2022, Sở Công Thương sẽ tổ chức hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP, đặc sản của các chủ thể kinh tế trong tỉnh để kết nối, tiêu thụ tại Điểm bán.

Sau khi được hỗ trợ, Điểm bán sản phẩm này phải chủ động tăng nguồn lực đầu tư để duy trì hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích.

Việc xây dựng và hỗ trợ Điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền cũng nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối, thị tr­ường tiêu thụ sản phẩm, trực tiếp giới thiệu quảng bá, bán sản phẩm đến người tiêu dùng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân./.

Bích Huệ