PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số
Đây là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 bắt đầu diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023; Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 2/10/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng "Vì em hiếu học" tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
năm 2022 tại huyện Pác Nặm

Theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người. Chỉ đạo treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ đế người dân biết và tham gia.

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn.

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến; tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đon vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỹ năng, phương tiện học tập,... góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số; khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hợp tác chia sẻ tài nguyên đế triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến đọc, các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách, góp phần xây dựng năng lực tự học cho mọi người.

Tổ chức các lóp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức (đặc biệt là các cơ quan, tổ chức đã được công nhận là đơn vị học tập) tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số, giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số…/.

BH