PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng nghị quyết quy định mức quà tặng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thường trực HĐND tỉnh vừa có văn bản đồng ý xây dựng nghị quyết quy định mức quà tặng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang quản lý trên 32.000 hồ sơ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác. Tổng số đối tượng người có công và thân nhân của họ đang hưởng trợ cấp hằng tháng có trên 3.200 người, với kinh phí chi trả hơn 73 tỷ đồng/năm. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng người có công và thân nhân; tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà gia đình người có công và thân nhân trên địa bàn. Tính riêng năm 2019, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước cho 7.454 lượt người với kinh phí 1.544.800.000 đồng; các đoàn của lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 76 đối tượng, với tổng kinh phí 30.400.000 đồng.

Tuy nhiên, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh Bắc Kạn chưa có chính sách đặc thù riêng để tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân của họ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán. Mặt khác, mức quà do đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi là 400.000 đồng/suất đang thực hiện còn quá thấp so với thực tế hiện nay.

Vì vậy, việc xem xét, ban hành chính sách đặc thù riêng của tỉnh về mức quà tặng nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ là cần thiết, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân, quan tâm, chia sẻ với những hy sinh, mất mát của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời đây là việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tỉnh đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, mức quà tặng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tết Nguyên đán gồm 2 loại như sau:

Một là, quà tặng đại trà bằng tiền mặt cho các đối tượng (thực hiện một lần vào dịp tết Nguyên đán hằng năm):

 Mức 400.000 đồng tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng) và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên.

Mức 200.000 đồng tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng (thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng, trừ trường hợp đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng) và đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Hai là, quà lãnh đạo tỉnh thăm trực tiếp (được thực hiện 2 lần vào dịp tết Nguyên đán và ngày 27/7 hằng năm), với mức 1.300.000đ/suất.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng và thân nhân trong một năm là 866.200.000 đồng, từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đồng ý xây dựng nghị quyết quy định mức quà tặng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Bích Huệ