PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Trong năm, Công an tỉnh đã hướng dẫn duy trì, củng cố hoạt động 47 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tiếp tục nhân rộng mô hình “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng” trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, Công an tỉnh đã triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với Công an phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Kết quả đến nay, Công an phường Đức Xuân đã thực hiện đạt 18/22 tiêu chí, dự kiến đến tháng 1/2024 đủ điều kiện công nhận là Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.


Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn năm 2023

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn lực lượng, đến nay, UBND tỉnh đã công nhận 2 xã, 4 cơ quan, doanh nghiệp là điển hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND các huyện thành phố công nhận điển hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với 1 xã và 1 cơ quan.

Một kết quả nổi bật được ghi nhận trong năm 2023 đó là mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn” do Công an thành phố Bắc Kạn và Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn liên kết xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn biểu dương trong tháng 10 vừa qua và được Bộ Công an công nhận là mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, âm mưu và hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các phương án phòng, chống khủng bố; các phương án, kế hoạch phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn; các đề án đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” đã góp phần phòng ngừa, giải quyết, xử lý từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, tạo môi trường ốn định đế phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản và quan trọng trong tình hình hiện nay, trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở các cấp sát thực tiễn; chú trọng đổi mới hoạt động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong Phong trào. Cùng với đó, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.../.

BH