PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Sáng 10/6, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp nghe các nhân sự thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo chương trình hành động. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Hoàng Thu Chung - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp
báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn

Nhân sự báo cáo chương trình hành động gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Gia Luyên - Trưởng phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Hoàng Văn Minh - Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh; Hoàng Thu Chung - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp; Trịnh Đức Minh - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.

Mỗi ứng viên có 15 phút trình bày chương trình hành động, 30 phút trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra.

Sau khi nghe chương trình hành động và trả lời câu hỏi của ứng viên, các thành viên Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

Theo baobackan.com.vn