PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký Quyết định số 1759/QĐ-UBND xếp hạng VII đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, thời hạn xếp hạng là 5 năm. Thời hạn xếp hạng lại và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Na Rì thực hiện theo Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên./.

Thanh Thuyên