PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xin ý kiến về danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Xây dựng gửi xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định “Danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cây xanh trồng tại tuyến đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn

Theo dự thảo Quyết định, danh mục cây xanh trồng gồm 33 loại cây: Dầu rái (Dầu nước); Sao (Sao đen); Bằng lăng nước; Bằng lăng; Giáng hương; Gõ mật; Lim xẹt (Lim sét, Phượng vàng); Lộc vừng; Me tây (Muồn ngủ); Ban các loại; Muồng hoa vàng; Hoàng lan; Tách (Giá tỵ); Gỗ vắp; Sấu; Nhạc ngựa; Kèn hồng; cây Sang; Sứ; Liễu; Hoàng lan (Huyền diệp); Vàng anh; Nhội; Kim giao; Ngọc lan; Xà cừ; Lát hoa; Đa búp đỏ; Nghiến; Đào; cây Sung.

Cây cần bảo tồn là cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hoá như: Thủy tùng, Hoàng đàn, Gõ đỏ, Trắc, Cẩm lai, Giáng hương…

Cây nguy hiểm, cây cấm trồng gồm những cây có độc tố, chất gây nghiện, có khả năng gây nguy hiểm tới người, phương tiện và công trình, gồm 17 loại cây: Bã đậu (Vông đồng); Bồ kết; Cao su; Cô ca cảnh; Điệp phèo heo; Gòn; Lọ nồi, đại phong tử; Lòng mức; Lòng mức lông; Mã tiền; Me keo; Mò cua, sữa; Thông thiên; Trôm hôi; Trứng cá; Trúc đào; Xiro.

Cây trồng hạn chế gồm những cây ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, cây dễ bị sâu hại hoặc cây có rễ ăn nổi, rễ ngang phát triển mạnh làm hư hại, mất mỹ quan công trình, tuy nhiên có thể phù hợp trồng tại khuôn viên công trình công cộng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở, các công trình công cộng do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng gồm 21 loại cây: Bạch đàn (các loại); Dừa; Gáo trắng; Gáo tròn; Da, Sung; Bò cạp nước (Osaca); Viết; Bàng; Hoa sữa; Đủng đỉnh; Sa kê (cây bánh mì); Me; Cau vua (Cau bụng); Sala (tha la, vô ưu, đầu lân, hàm rồng); Bàng Đài Loan; Phượng vĩ; các loài cây ăn trái; Keo lá tràm; Keo tai tượng; Keo lai.

Danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng sẽ được áp dụng trong việc lập, thẩm định quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hồ sơ thiết kế hạng mục trồng cây xanh tại các dự án và để định hướng trong công tác quản lý, trồng mới, thay thế cây xanh công cộng cũng như thực hiện việc xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Văn bản đóng góp ý kiến có thể trực tiếp tại chuyên mục Lấy ý kiến về các văn bản dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc gửi bản điện tử về địa chỉ mail: diepdh.sxd@backan.gov.vn hoặc gửi bản giấy về Phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng, số 7 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Bích Huệ