PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (ông Trần Tiến Lâm)
Ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1728/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Tiến Lâm, chỗ ở hiện nay: P432/K7 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Tiến Lâm vì đã đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hủy hoại 9.024,4 m2 đất (tự ý san ủi mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất và biến dạng địa hình tại các thửa đất số 23, 34, tờ bản đồ số 41 và thửa số 899, tờ bản đồ số 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới). Trong đó có: 5.273,7 m2 đất sông suối; 355,7 mđất giao thông; 2.902 mđất rừng sản xuất; 493 m2 đất trồng cây lâu năm.

Ông Lâm bị áp dụng hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 45.000.000đ (Bốn mươi năm triệu đồng) quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Ông Trần Tiến Lâm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Trần Tiến Lâm chi trả.

Tại Quyết định cũng giao cho UBND huyện Chợ Mới có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc việc thi hành theo đúng quy định của pháp luật./.

Tú Lệ