PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn
Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1642/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn - địa chỉ trụ sở chính Tổ 1A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây lắp, lắp đặt đường ống tại Dự án trại lợn thịt siêu nạc tại thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường (vào dòng Sông Cầu), thời điểm phát hiện vào hồi 15 giờ 15 phút, ngày 15/8/2020.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền 140 triệu đồng theo quy định. Đồng thời, buộc Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường tại Dự án trại lợn thịt siêu nạc, buộc tháo dỡ công trình bảo vệ môi trường được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn tự chi trả.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2020./.

Minh Hiệp