PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
16 đồng chí được bầu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đề cử gồm 17 đồng chí, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu. Kết quả, Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 01 đồng chí được bầu là đại biểu dự khuyết.

Đây là những đại biểu đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân Bắc Kạn mang tiếng nói tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng cùng ngày, Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung quan trọng khác./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh