PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các dự án FDI hoạt động hiệu quả
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án FDI đang hoạt động hiệu quả, đóng góp cho ngân sách tỉnh và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam, Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Đối với các dự án ngoài Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới), có 2 dự án đang hoạt động hiệu quả là dự án Trồng, chế biến và xuất khẩu chè của Công ty TNHH Chè Peloyen (100% vốn của nhà đầu tư Đài Loan) và dự án Sản xuất giấy đế, vàng mã xuất khẩu và các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ của Công ty TNHH Giấy và Gỗ Bình Trung (100% vốn của nhà đầu tư Đài Loan).

Đối với các dự án trong Khu Công nghiệp Thanh Bình, dự án Nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Việt Nam Misaki đã hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện Công ty đã sản xuất chế biến thành sản phẩm và xuất khẩu sang Nhật Bản. Dự án Sản xuất gỗ Lechenwood Việt Nam của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đã hoàn thiện xây dựng nhà xưởng và sản xuất chế biến thành sản phẩm xuất khẩu.

Các doanh nghiệp FDI cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư nước ngoài, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự, mất an toàn lao động, thực hiện tốt chế độ chi trả lương cho người lao động./.

Thu Cúc