PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 57 hợp tác xã thành lập mới
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 57 hợp tác xã (HTX) thành lập mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh, chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm phát triển mới 35 HTX. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 57 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 389 HTX với tổng vốn điều lệ là 566 tỷ đồng và 3.752 thành viên, trong đó có 336 HTX đang hoạt động.

HTX Nông nghiệp Hồng Phát, xã Xuân La, huyện Pác Nặm ra mắt tháng 8/2023

Các HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm quy mô diện tích sản xuất, phát triển thêm các sản phẩm; ngoài ra, HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều HTX còn thiếu vốn hoạt động để mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng cây dược liệu, nhiều HTX gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ chậm, giá bán rẻ.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh duy trì 2 liên hiệp HTX với 18 thành viên là các HTX, tổng số vốn hoạt động của liên hiệp HTX là 12 tỷ đồng. Các thành viên liên hiệp HTX đã phát huy được vai trò trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các HTX thành viên, thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các HTX trên địa bàn tỉnh và quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng để trải nghiệm, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế tập thể luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo phát triển. Từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ HTX theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND; xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ nguồn nhân lực cho các HTX trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh sách HTX được hỗ trợ nguồn nhân lực giai đoạn 2022 - 2025. Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 108 lượt HTX được hỗ trợ về hồ sơ thủ tục, đăng ký lại ngành nghề, đại hội nhiệm kỳ, tư vấn các HTX tham gia sản phẩm OCOP, hỗ trợ tiếp cận vốn vay và các chính sách thuế…/.

Hương Dịu