PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể sản xuất bí xanh thơm theo tiêu chuẩn sạch, an toàn
Để cây bí xanh thơm phát triển bền vững, những năm qua, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các địa phương trồng cây bí xanh thơm theo hướng sản xuất nông sản sạch, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ruộng bí xanh thơm của HTX Yến Dương được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ

Vụ xuân năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Yến Dương liên kết với các hộ dân trồng trên 10 ha bí xanh thơm theo tiêu chuẩn hữu cơ. Giám đốc HTX Yến Dương Ma Thị Ninh cho biết, tại xã Yến Dương, cây bí thơm được người dân gìn giữ và phát triển theo quy trình sản xuất sạch, an toàn. Năm 2022 không phải năm đầu tiên HTX Yến Dương sản xuất bí xanh thơm theo tiêu chuẩn hữu cơ mà ngay từ khi được thành lập năm 2018, HTX đã liên kết với các hộ dân trong vùng canh tác theo hướng hữu cơ gắn với tiêu chuẩn GPS (nguồn nước canh tác trong sản xuất hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không ô nhiễm; cấm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, các chất tổng hợp kích thích tăng trưởng, các vật tư đầu vào có chứa chất biến đổi gen GMOs…) đồng thời thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị. Tháng 11/2021, nhóm trồng bí xanh thơm của HTX Yến Dương với 12 thành viên đã được Ban Điều phối PGS tỉnh cấp chứng nhận hữu cơ PGS đối với 2 ha diện tích trồng bí xanh thơm.

Cây bí thơm là cây trồng bản địa đã được người dân một số xã trên địa bàn huyện Ba Bể trồng từ rất lâu. Để cây bí thơm thật sự phát triển bền vững, huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương, HTX, nhóm hộ trồng cây theo hướng sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Các xã Địa Linh, Yến Dương được huyện lựa chọn là vùng xây dựng thương hiệu bí xanh thơm theo tiêu chuẩn sạch, an toàn. Năm 2020, sản phẩm bí xanh thơm của HTX Thanh Đức, xã Địa Linh đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Bên cạnh đó, từ sự hỗ trợ của một số chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều hộ dân Ba Bể đã và đang canh tác cây bí xanh theo tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn nông nghiệp sạch VietGAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Qua đó, giúp các hộ trồng bí xanh thơm từng bước nâng cao trình độ canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu bí xanh an toàn.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mã Thị Thương Oanh cho biết, năm 2022, toàn huyện Ba Bể trồng được 180 ha bí xanh thơm, trong đó có 3 ha đã được cấp chứng nhận VietGAP, 2 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Cùng với nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm bí xanh thơm tại huyện Ba Bể ngày càng được nâng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, bí xanh thơm Ba Bể đã có mặt tại các trung tâm thương mại lớn, hệ thống siêu thị bán lẻ tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh…/.

Hương Dịu