PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn có thêm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 1400/QĐ-BVHTTDL ngày 1/6/2023 công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, Nghệ thuật trình diễn dân gian “Hát ru của người Tày xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy, đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 6 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm: Hát Pá Dung, Lễ cấp sắc của người Dao; Lễ Kỳ Yên, Múa bát của người Tày; hát Sli của người Nùng và Nghệ thuật trình diễn dân gian “Hát ru của người Tày xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”. Ngoài ra còn có 1 di sản được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đó là “Thực hành Then của người Tày - Nùng - Thái ở Việt Nam”./.

BH