PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn được triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025
Theo Quyết định 799/QĐ-BNN-VPĐP ngày 8/3/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bắc Kạn có mô hình “Phát triển mô hình dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với văn hóa, tri thức bản địa của người Dao, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” nằm trong 13 mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng bào Dao xã Vi Hương thu hái dược liệu 

Đây là mô hình phát triển chuỗi sản phẩm OCOP xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lập dự án/kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả, bền vững, giúp nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Mô hình được thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư phát triển) đã được phân bổ cho địa phương; nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác./.

Hương Dịu