PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, có 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 nông thôn mới về thông tin và truyền thông
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với mục tiêu phát triển, hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh xã, có cụm loa đến các thôn, bản của xã.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

 

Thu Cúc