PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu thêm 9 xã về đích nông thôn mới
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022 theo kế hoạch, hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện

Chợ xã Bằng Vân được đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trao đổi,
thông thương hàng hóa

Kết thúc năm 2018, huyện Ngân Sơn có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới NTM là xã Vân Tùng. Đến nay, huyện chưa có thêm xã đạt chuẩn NTM. Năm 2022, huyện Ngân Sơn phấn đấu xây dựng thành công xã Bằng Vân đạt chuẩn NTM.

Tính đến thời điểm này, xã Bằng Vân đã đạt 14/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí về: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi,  điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Có 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh.

Phấn đấu về đích NTM năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã Bằng Vân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các tiêu chí NTM; triển khai kế hoạch thực hiện nhằm giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đối với tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo, qua rà soát, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt đạt 25,51 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chiếm 46,91%. Theo quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh, để hoàn thành tiêu chí số 10, bình quân thu nhập đầu người của xã Bằng Vân phải đạt 39 triệu đồng/người/năm; để hoàn thành tiêu chí số 11, tỷ lệ hộ nghèo của xã Bằng Vân phải ≤ 12%. Chính vì vậy, đây là 2 tiêu chí được đánh giá là rất khó để xã hoàn thành trong năm 2022.

Theo kế hoạch xây dựng NTM của xã năm 2022, với mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, xã xây dựng các mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; hướng dẫn người dân vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tăng cường đào tạo nghề, tư vấn đi làm tại các công ty trong nước và nước ngoài; tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng gia sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao thu nhập; kết nối thị trường, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp nhà nước giới thiệu; rà soát số hộ nghèo cần giảm trong năm để biết các tiêu chí thiếu hụt của hộ để thực hiện hỗ trợ thoát nghèo bền vững…

Tập trung lãnh đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu năm 2022, số xã đạt chuẩn NTM tăng thêm 9 xã, bao gồm 8 xã trong lộ trình về đích NTM năm 2022: Bằng Vân (Ngân Sơn); Côn Minh, Trần Phú (Na Rì); Nông Hạ (Chợ Mới); Mỹ Phương (Ba Bể), Tân Tú (Bạch Thông); Ngọc Phái, Quảng Bạch (Chợ Đồn) và xã Bộc Bố (Pác Nặm) nằm trong lộ trình về đích NTM năm 2021 nhưng chưa hoàn thành.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. UBND tỉnh đã bố trí 500 triệu đồng/xã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 8 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương. UBND các huyện và các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về đích NTM theo Bộ tiêu chí quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có một số khó khăn, như nhu cầu vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM là rất lớn, kế hoạch vốn được giao mới chỉ có thông báo vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia NTM; đến nay, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Thu nhập tại một số xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2022 đạt thấp như xã Quảng Bạch chỉ đạt 25 triệu đồng/người/năm, xã Bằng Vân chỉ đạt 25,51 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 cao như xã Trần Phú là 45%, xã Bằng Vân là 46,9% …

Trước thực trạng trên, để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2022 theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo sản xuất nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn được giao. Chủ động xây dựng dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và dự toán kinh phí thực hiện cùng kỳ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách hằng năm. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí về giảm nghèo, thu nhập và môi trường; đặc biệt là quan tâm chỉnh trang cảnh quan nông thôn, phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ hiệu quả.

Đối với các xã Bằng Vân, Quảng Bạch, Trần Phú có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thiếu nhiều tiêu chí, chưa có nhiều giải pháp khả thi, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, xã cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo sản xuất để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đối với xã Bộc Bố, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp chi tiết để phát triển sản xuất tại 9 thôn vùng cao; đánh giá lại hiệu quả hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp vào sản xuất nông nghiệp của xã trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

Hương Dịu