PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Vận động và tiếp nhận 3.560 đơn vị máu trong năm 2022
Ngày 26/11/2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 719/KH-BCĐ về hoạt động vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn giao chỉ tiêu vận động cho các đơn vị, địa phương với tổng số 3.560 đơn vị máu.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm chuyển tải thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh... Đồng thời phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14/6; hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2022" và Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt"; Lễ hội Xuân hồng…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh được giao là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch đảm bảo hiệu quả./.

Triệu Thanh