PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)
Chiều 20/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị trực tuyến được kết nối đến 157 điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường, thị trấn với hơn 6.000 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn về các nội dung sau: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (4) Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; (6) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (7) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; (8) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; (9) Nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh, gồm:

Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới;

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước;

Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đối với cấp ủy địa phương;

Kết luận số 34-KL/TW  ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;

Quy định số 65-QĐ/TW ngày 25/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ;

Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện;

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 5/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;

Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp;

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc những nội dung Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 và tuyển sinh năm học 2022 - 2023 đảm bảo an toàn, đúng quy định; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội …/.

Hương Dịu