PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng chuyển đổi số DTI năm 2021
Tại phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI 2021 của các cơ quan cấp Bộ và cấp tỉnh. Tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 51/63 địa phương, tăng 8 bậc so với năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khác với năm 2020, điểm DTI 2021 không phải là tổng điểm của 3 trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số mà là tổng điểm của 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần.

9 chỉ số chính được phân thành Nhóm chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI cấp tỉnh). Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Trên Bảng xếp hạng DTI 2021 và các chỉ số chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Kạn xếp hạng chung ở vị trí 51.

Bắc Kạn xếp thứ 51 trên Bảng xếp hạng DTI 2021 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong đó, xếp hạng theo từng Chỉ số chính lần lượt là: Nhận thức số - xếp thứ 36; Thể chế số - 57; Hạ tầng số - 24; Nhân lực số - 17; An toàn thông tin mạng - 54; Hoạt động chính quyền số - 62; Hoạt động kinh tế số - 17; Hoạt động xã hội số - 50.

Giá trị trung bình DTI năm 2021 của Bắc Kạn đạt 0,3207. Trong đó giá trị trung bình từng chỉ số lần lượt là: Nhận thức số - đạt 0,6; Thể chế số đạt 0,25; Hạ tầng số đạt 0,491; Nhân lực số đạt 0,3291; An toàn thông tin mạng đạt 0,1933; Hoạt động chính quyền số đạt 0,2008; Hoạt động kinh tế số đạt 0,4045; Hoạt động xã hội số đạt 0,2237.

Có thể thấy, sau một năm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ, Bắc Kạn đã có sự tiến bộ đáng kể từ vị trí thứ 59 năm 2020 với giá trị trung bình DTI là 0,241 tăng lên vị trí thứ 51 năm 2021 với giá trị trung bình DTI đạt 0,3207. Đặc biệt, xếp hạng về các chỉ số Nhân lực số, Hoạt động kinh tế số của Bắc Kạn đều nằm trong Top 20, Hạ tầng số nằm trong Top 30. Kết quả này cho thấy nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện của chính quyền địa phương trong thời gian qua đã mang lại những tín hiệu lạc quan.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, giá trị trung bình DTI năm 2021 cấp tỉnh là 0,4014; so với năm 2020 tăng trưởng 32,7% (năm 2020, giá trị trung bình DTI cấp tỉnh là 0,3026). Có 31/63 tỉnh, thành phố (chiếm 49,21%) có giá trị DTI 2021 trên mức trung bình của cả khối tỉnh; 6/63 địa phương có giá trị DTI đạt mức 0,5 trở lên.

Hai vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, với giá trị DTI 2021 của hai địa phương đạt được là 0,6419 và 0,5872, tăng lần lượt 0,1545 và 0,1775 so với năm 2020; cao hơn mức trung bình chung cấp tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm 2 bậc so với năm 2020, vượt lên xếp thứ 3 trên toàn quốc. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 địa phương dẫn đầu về DTI 2021 gồm: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước và Bắc Giang.

Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn cũng đã ban hành Bộ đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm phục vụ yêu cầu theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phục vụ hoạt động thông tin báo cáo về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh và Lãnh đạo/Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thu Hiền (Sở TTTT)