PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2022 - 2030
UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2022 - 2030 tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 20/3/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

(1) Xác định phát triển các môn thể thao trọng điểm: Xác định phát triển các môn thể thao cá nhân làm trọng điểm, trước tiên dựa trên các điều kiện cơ sở vật chất, sân tập, điều kiện đảm bảo về lực lượng huấn luyện viên (HLV), cán bộ chuyên môn và dự báo tình hình phát triển của từng môn, thế mạnh và phong trào thực tế của địa phương để định hướng đầu tư phát triển, bao gồm Taekwondo, KickBoxing, Muay, Điền kinh, Đẩy gậy, Bóng bàn.

(2) Công tác tuyển chọn, đào tạo nâng cao trình độ, thành tích của vận động viên (VĐV): Hằng năm xây dựng kế hoạch, hệ thống các test chuyên môn, các chỉ số y, sinh học, thể hình, yếu tố di truyền… và áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật trong công tác tuyển chọn VĐV; phải sàng lọc được những VĐV xuất sắc, có năng khiếu, có tiềm năng phát triển về trình độ chuyên môn, thể hình, thể lực… đáp ứng yêu cầu giành thành tích cao trong tương lai. Có kế hoạch tổ chức sàng lọc, thành lập các đội tuyển tuyến tỉnh; áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, tổ chức đào tạo đảm bảo nguyên tắc huấn luyện ban đầu, giai đoạn huấn luyện chuyên môn hóa ban đầu và giai đoạn chuyên môn hóa sâu, tập trung nội dung chủ yếu là huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý, tạo điều kiện vững chắc cho VĐV nhanh chóng phát huy tối ưu khả năng của bản thân để sẵn sàng đạt thành tích cao.

(3) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ đào tạo VĐV thể thao thành tích cao: Đảm bảo lực lượng HLV, thực hiện tuyển dụng HLV các môn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng chuyên môn làm công tác huấn luyện tại các đội tuyển. Chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ huấn luyện thể thao, các lớp HLV kế cận có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn. Bổ sung lực lượng chuyên gia, HLV giỏi làm công tác huấn luyện cho các đội tuyển tuyến tỉnh. Đảm bảo lực lượng cán bộ quản lý, từng bước tuyển dụng, hợp đồng đủ số lượng cán bộ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ điều trị chấn thương, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, điều dưỡng, cấp dưỡng và tư vấn tâm lý… 

(4) Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo VĐV các môn thể thao: Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để duy trì đào tạo VĐV các tuyến như: Nhà thi đấu, nhà tập luyện, các sân thể thao ngoài trời tại tỉnh; sân tập tại các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; sân thể thao các xã, phường, thị trấn, trường học….

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, trọng tâm là tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo VĐV. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn, đảm bảo đúng quy hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí.../.

Lam Đinh