PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thành lập thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụm Công nghiệp Quảng Chu có tổng diện tích 74,4 ha tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới được xây dựng nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành; sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào Cụm công nghiệp.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch ONSEN FUJI là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm; tiến độ thực hiện Dự án được giao 36 tháng tính, từ ngày ký Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Chu./.

Thu Cúc