PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện điểm mô hình chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”
Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện điểm mô hình chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”. Qua đó, tạo không khí phấn khởi để mỗi cán bộ, đảng viên bước vào tuần làm việc mới thêm hăng say, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công việc được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện điểm mô hình chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”. Mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn 03 chi, đảng bộ thực hiện chào cờ đầu tuần và 03 chi, đảng bộ thực hiện lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”.

Theo đó, toàn tỉnh có 60 chi, đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần với gần 400 buổi chào cờ được tổ chức; 40 chi, đảng bộ thực hiện việc lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”, qua đó đã ghi danh được 82 tập thể, 1.058 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Vào sáng thứ Hai của tuần đầu tháng, các chi, đảng bộ được lựa chọn thực hiện điểm mô hình tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Sau đó, thông tin nhanh tới cán bộ, đảng viên tình hình thời sự trên thế giới, khu vực, trong nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của đơn vị hoặc địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần

Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện tốt mô hình như: Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn và khối các Huyện, Thành ủy… Tại Đảng bộ huyện Chợ Đồn, ngoài việc chỉ đạo 03 chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần, Huyện ủy đã lựa chọn Chi bộ Bản Puổng, xã Xuân Lạc làm điểm thực hiện nghi thức chào cờ tại chi bộ thôn. Đảng viên của Chi bộ Bản Puổng và đại diện của các chi bộ trên địa bàn xã gồm bí thư, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể cùng tham dự chào cờ.

Nghi thức chào cờ đầu tuần đã tạo nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, kỷ luật lao động, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị nỗ lực rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với thực hiện mô hình nêu gương “Người tốt - Việc tốt”, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu, tâm huyết với công việc, trách nhiệm với Nhân dân, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Những cá nhân, thành tích tiêu biểu được ghi danh là những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng Bằng khen của tỉnh, bộ, ngành Trung ương hoặc những cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt thành tích cao được lãnh đạo cơ quan biểu dương. Cùng với đó là những cá nhân thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, hiến đất làm đường nông thôn, tự giác xin thoát hộ nghèo…

Nhiều điển hình tiêu biểu đã được nêu gương “Người tốt - Việc tốt” như cô giáo Trần Thị Phương Anh - Bí thư Đoàn Trường THPT Phủ Thông (Bạch Thông) có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, được công nhận điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2015-2020; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - Năm 2020. Hay đồng chí Triệu Phúc Bình - Đảng viên Chi bộ thôn Nà Mơ, xã Khang Ninh (Ba Bể) đã tự nguyện xin thoát hộ cận nghèo để góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Việc thực hiện điểm mô hình chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Mô hình được thực hiện cũng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều đơn vị có cách làm khác nhau trong việc xem xét, đánh giá, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác… Để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhằm triển khai tốt hơn nữa hai mô hình này trong thời gian tới./.

Hương Lan