PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Sáng 29/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các hội quần chúng và đội ngũ trí thức được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và được nâng lên về chất lượng, có tư tưởng chính trị vững vàng, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh có 12.975 người (trừ lực lượng vũ trang); về trình độ chuyên môn, tiến sĩ và tương đương 35 người, thạc sĩ và tương đương 920 người, đại học có 8.702 người; về trình độ lý luận, cử nhân và cao cấp 1.454 người, trung cấp 5.494 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh cũng còn có những hạn chế nhất định. Hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết tại một số đơn vị, địa phương chưa cao; cơ cấu trí thức chưa hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính; thiếu chuyên gia giỏi, đầu ngành ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, kinh tế, môi trường…; số lượng cán bộ khoa học được đào tạo từ nước ngoài, cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ rất ít và chủ yếu tham gia công tác lãnh đạo quản lý, cán bộ có trình độ thạc sĩ trực tiếp tham gia nghiên cứu ứng dụng không nhiều. Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức còn hạn chế; vẫn còn tình trạng lãng phí, “chảy máu” chất xám; môi trường làm việc chưa đủ hấp dẫn để thu hút, giữ chân trí thức. Việc tổ chức đối thoại giữa đội ngũ trí thức và cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên. Môi trường để trí thức lao động, sáng tạo và phát huy trí tuệ, năng lực còn khó khăn…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong 15 năm vừa qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh mạnh cả về số lượng và chất lượng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển đội ngũ trí thức. Chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ trí thức. Các đơn vị, địa phương chú trọng các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tôn vinh trí thức; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến đội ngũ trí thức…

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Phương Thị Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Nhân dịp này, 12 tập thể và 3 cá nhân “Có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hương Dịu