PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, từ đó góp phần quan trọng giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ em đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn tỉnh hiện có 77.716 học sinh từ mầm non đến phổ thông, trong đó bậc mầm non có 19.739 trẻ dân tộc thiểu số, chiếm 92,51%; tiểu học có 27.937 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 92,69%; THCS có 17.148 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 91,85%; THPT có 6.666 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 88,70%. Riêng hệ giáo dục thường xuyên có 928 học viên dân tộc thiểu số, chiếm 89,75%.

Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đã góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ em đến trường
theo độ tuổi (Ảnh: Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Tân Tú, huyện Bạch Thông)

Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đến năm 2020, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp trên địa bàn tỉnh đạt 100%; duy trì giữ vững 100% số trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 97,72%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học đạt 99,38%; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi THCS đạt 95,16%.

Nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống trung bình có thêm cơ hội được học tập tốt hơn, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tổng dư nợ đến 31/12/2021 là 11.070 triệu đồng cho 364 hộ với 383 học sinh, sinh viên vay. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể như: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; Quyết định 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 184/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ...

Cùng với các chính sách của Trung ương, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành một số cơ chế, chính sách riêng, cụ thể là Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày 6/11/2016 về một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Bắc Kạn; mức khen thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn... Việc ban hành các Nghị quyết đã giúp cho các cơ sở giáo dục thực hiện các chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời, phù hợp với điều kiện của các đơn vị trường học.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường, hỗ trợ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.../.

Thu Trang