PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 19/5, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh năm 2021 được biểu dương, khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm 2021, Huyện ủy Bạch Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Việc học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 và chuyên đề năm 2022 được triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng 318 kế hoạch, với 954 việc làm theo Bác của tập thể; trên 2.700 đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, với tổng số trên 8.200 việc đăng ký làm theo Bác. Đây là những kế hoạch, việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Toàn huyện có 23/40 chi, đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ thứ Hai của tuần đầu tháng, với 207 buổi chào cờ. 100% chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện ghi danh “người tốt - việc tốt”.

Kết quả toàn huyện ghi danh được 53 tập thể, 106 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị “nói đi đôi với làm”. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Nhân dịp này, huyện Bạch Thông đã trao Giấy khen cho 17 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021./.

Thu Trang