PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông: Chốt danh sách 52 đại biểu chính thức ứng cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị biểu quyết chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bạch Thông
khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Theo đó, các hội nghị tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, các cử tri đều nhất trí tín nhiệm cao đối với những người ứng cử.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm hội nghị đã thảo luận, biểu quyết chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 52 người (rút danh sách 03 người so với Hội nghị hiệp thương lần thứ hai), trong đó thành phần khối cơ quan Đảng 11 người, chiếm 21,15%; Thường trực HĐND 01 người, chiếm 1,92%; khối UBND huyện 11 người chiếm 21,15%; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 10 người, chiếm 19,23%; khối xã, thị trấn 15 người, chiếm 28,84%... Về cơ cấu: Người trẻ dưới 40 tuổi có 19 người, chiếm 36,53%; ngoài Đảng 06 người, chiếm 11,53%; tái cử 16 người, chiếm 30,76%...

Sau hội nghị, huyện Bạch Thông tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các đơn vị bầu cử, đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử theo quy định./.

Theo baobackan.org.vn