PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bạch Thông đã thực sự phát huy hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong có 59 hộ dân, đại đa số là đồng bào dân tộc Dao. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Nhân dân Khuổi Cò đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Khuổi Cò còn 11 hộ nghèo, đường thôn xóm phong quang sạch sẽ, 95% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Trong năm, người dân thôn Khuổi Cò cũng đóng góp nhiều ngày công, kinh phí kiến thiết quê hương, quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với Khuổi Cò, các thôn khác trên địa bàn xã Dương Phong cũng đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa. Việc triển khai thực hiện công tác gia đình có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể. Do được tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc Dương Phong về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được nâng cao. Từ năm 2000 đến nay, xã Dương Phong có khoảng 400 đám cưới được tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Các cặp vợ chồng trước khi tổ chức lễ cưới đều tới UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. 10/10 thôn trong xã đều đưa việc cưới vào điều khoản quy ước của thôn, khu dân cư và triển khai thực hiện. Trên địa bàn xã đã xoá được tệ tảo hôn và không còn tục thách cưới. Các đám tang cũng được tổ chức theo quy định của pháp luật, lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh gia đình và phong tục tập quán của địa phương, không mang màu sắc mê tín dị đoan.

Các "Gia đình văn hóa" tiêu biểu thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn được khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc năm 2022

Đến nay, 139 thôn, tổ phố trên địa bàn huyện Bạch Thông đã có hương ước, quy ước; tỷ lệ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa tăng dần theo từng năm; 100% thôn, tổ phố có nhà văn hóa; 11 xã có nhà văn hóa cấp xã bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 203 sân tập luyện thể dục thể thao. Việc xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Huyện đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các chương trình văn nghệ chào mừng những ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương. Toàn huyện có 56 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với gần 1.300 thành viên tham gia. Nhiều khu dân cư liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu như: Thôn Thái Bình, thôn Nà Liềng, thôn Khau Mạ (xã Quân Hà); thôn Phiêng An, thôn Nà Đinh (xã Quang Thuận); thôn Cốc Pái (xã Tân Tú); thôn Thủy Điện (xã Vi Hương)... Toàn huyện có hơn 1.000 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Để đạt được kết quả trên, hằng năm, các chỉ tiêu về xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”… đều được đưa vào nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp; gắn các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Nhiều phong trào thi đua được phát động như “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Thi đua quyết thắng”… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong quá trình thực hiện. Hướng dẫn công tác bình xét danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất. Quan tâm huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở nhằm tổ chức thực hiện Phong trào đạt hiệu quả./.

Thu Trang