PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận
Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chiến lược, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, trong năm qua, cấp ủy các cấp huyện Bạch Thông đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế số 22-QC/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quy chế 22-QC/TU được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị với công tác dân vận. Ngay sau khi Quy chế được ban hành, Huyện ủy Bạch Thông đã quán triệt nội dung của Quy chế đến toàn thể các chi, đảng bộ, cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.

Đ/c Triệu Quốc Hoàn - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Phủ Thông khéo léo trong tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quy chế, các cấp ủy Đảng đã trực tiếp, thường xuyên quan tâm hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân được duy trì tốt. Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 12 lượt công dân; giải quyết 36/42 đơn thư của công dân, đạt tỷ lệ 85%. Phong trào “Dân vận khéo” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Năm 2022, toàn huyện có 24 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký với 298 mô hình mô hình “Dân vận khéo”.

Bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy vai trò nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đội ngũ này đã phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền người dân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn đoàn kết thôn, tổ phố và cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đồng chí Cố Thị Cúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông cho biết, công tác dân vận tại địa phương đã phát huy hiệu quả, bà con tăng cường khối đại đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục chủ động phòng chống, thích ứng linh hoạt trước diễn biến của dịch Covid-19.

Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của riêng những người làm công tác dân vận mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Việc thực hiện Quy chế 22-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác dân vận trên địa bàn huyện Bạch Thông, từ đó tạo sức mạnh, sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bạch Thông cho biết, để công tác dân vận được triển khai hiệu quả và đồng bộ theo Quy chế số 22-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2023, Huyện ủy Bạch Thông tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ trọng tâm của huyện, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thu Trang