PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022
Năm 2022, huyện Bạch Thông phấn đấu giảm 4,73% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương giảm 410 hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành đã vận động hỗ trợ làm nhà cho 26 hộ nghèo. Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện đã quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 28 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Các địa phương cũng huy động tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là môi trường nông thôn, phát triển cấp nước và vệ sinh môi trường, bảo đảm người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt trên 90%.

6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện cấp 5.057 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 2.062 học sinh với tổng số tiền trên 660 triệu đồng; miễn, giảm học phí cho 3.514 học sinh với tổng số tiền gần 250 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 1.735 trẻ mẫu giáo với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho 130 học sinh khuyết tật với tổng số tiền 740 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn và nhà ở cho 947 học sinh bán trú với số tiền gần 2,7 tỷ đồng và hỗ trợ 62.955 kg gạo cho gần 1.000 học sinh.

Với mục đích đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng được trợ giúp, trong đó có người nghèo, cận nghèo, phòng chuyên môn đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hoạt động phổ biến danh sách tổ chức trợ giúp pháp lý và người trợ giúp pháp lý đến các thôn bản, tổ phố để người dân biết và liên hệ thực hiện khi có nhu cầu.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông thăm mô hình chăn nuôi dê thâm canh để nhân rộng ra các xã trên địa bàn

Cùng với đó, huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù; chỉ đạo các xã rà soát nhu cầu của người dân đăng ký thực hiện dự án, mô hình giảm nghèo bền vững. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện 3 mô hình phát triển sản xuất gồm mô hình nuôi dê sinh sản xã Dương Phong, mô hình trồng cây chè trung du xã Quân Hà và mô hình nuôi lợn sinh sản xã Cẩm Giàng, với tổng kinh phí 517 triệu đồng. Ngân hàng chính sách giải ngân cho 1.316 lượt hộ nghèo vay với số tiền 66,3 tỷ đồng; 1.229 lượt hộ cận nghèo vay với số tiền 80,7 tỷ đồng và cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã chú trọng bám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, kế hoạch của các cấp, ngành đã được triển khai; thường xuyên kiểm tra, giám sát tại đơn vị được phân công phụ trách; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người nghèo tiếp cận được các chính sách giảm nghèo, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo./.

Thu Trang