PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông tập trung nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững
Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5% trong năm 2022 theo chuẩn đa chiều mới, huyện Bạch Thông đã và đang tích cực chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, cơ sở tập trung nguồn lực, giải pháp cho nhiệm vụ quan trọng này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm qua, công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 2,23%. Đó cũng là nhờ huyện triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và sự nỗ lực của chính người dân.

Người dân xã Vũ Muộn được hỗ trợ tiền mua trâu, bò sinh sản

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình chăn nuôi trâu bò theo hình thức nuôi nhốt, bán chăn thả từ nguồn các vốn hỗ trợ sản xuất hằng năm được cấp trên phân bổ, xã Vũ Muộn đã khảo sát, triển khai hỗ trợ người dân mua con giống, đồng thời tuyên truyền người dân chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả, tận dụng đất soi bãi để trồng cỏ, phát triển chăn nuôi đại gia súc như nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo. Từ chăn nuôi gia súc đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Ngoài đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, nuôi dê, trong những năm qua, xã Vũ Muộn luôn tích cực phối hợp với ngành chuyên môn đưa các giống cây trồng có giá trị vào sản xuất như mô hình trồng cây rau cải Nhật, trồng kiệu, chanh leo, cùng với đó là duy trì một số loại cây trồng có giá trị kinh tế như cây thuốc lá, cây hồng không hạt, cây hồi và một số loại rau đậu… đã đem lại nguồn thu nhập từ 80 - 120 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn xã Vũ Muộn còn 24,42%, giảm 4,38% so với năm 2020.

Năm 2021, xã Quân Hà đã về đích xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này, địa phương đã sử dụng tốt nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, phát huy sức mạnh nội lực để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, đồng thời củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, trong đó có tiêu chí hộ nghèo. Quân Hà đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đến các mô hình sản xuất khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cụ thể có 6 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn được triển khai với 324 hộ tham gia, tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng, trong đó người dân đối ứng 30%. Các dự án triển khai trên địa bàn xã cơ bản phát huy được hiệu quả, phù hợp với thực tế tại địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Lường Thái Biên - Bí thư Đảng ủy xã Quân Hà cho biết, mục đích cao nhất trong xây dựng nông thôn mới là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Điều này được phản ánh qua những thay đổi về diện mạo nông thôn, về thu nhập nâng cao, về chất lượng cuộc sống được cải thiện và tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững. Nhiều biện pháp đã được địa phương triển khai, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của Quân Hà theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 chỉ còn hơn 8%. Đây là thành quả đáng ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để xã tiếp tục phát huy hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.

Năm qua, có 5 doanh nghiệp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tư vấn, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo đó đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 77 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; số lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước là 1.711 lao động, giải quyết việc làm mới cho 893 lao động, đạt 127,6% kế hoạch giao. Trong năm, huyện mở 14 lớp đào tạo nghề cho 420 lao động, ưu tiên cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các cấp, các ngành chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện rà soát những hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xóa nhà dột nát cho 13 hộ nghèo, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ các chính sách về giáo dục, văn hóa, thông tin, y tế, môi trường, vốn vay... cho các hộ nghèo vươn lên.

Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông Đinh Quang Hưng cho biết, dù đạt một số kết quả quan trọng, tuy nhiên đến nay, Bạch Thông vẫn là huyện còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm 20,66% và hộ cận nghèo chiếm 10,3%. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022, huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong đó phân tích rõ các nguyên nhân nghèo và khả năng thoát nghèo của hộ, xác định rõ chỉ tiêu, địa chỉ cụ thể, đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn, hướng tới 100% số xã có nước sạch, 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh đảm bảo đầy đủ, kịp thời và theo đúng thời gian quy định. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo để đảm bảo thực hiện các chính sách, dự án đạt hiệu quả…/.

Thu Trang