PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Dân tộc tỉnh trả lời ý kiến cử tri Bàn Văn Khách, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới
Ngày 23/11/2021, Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 862/BDT-CSTT&KHTH trả lời ý kiến cử tri Bàn Văn Khách, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X, tại Công văn, Ban Dân tộc tỉnh đã trả lời ý kiến của cử tri Bàn Văn Khách về nội dung: “Việc thực hiện chế độ cho học sinh được hưởng các chế độ đối với vùng 135 và các chế độ đối với đối tượng hộ nghèo, Tân Sơn là xã vùng 135 do đó học sinh trong xã được hưởng các chính sách theo Chương trình 135. Tuy nhiên, đối với một số học sinh theo học tại các xã (huyện khác) để được hưởng các chính sách trên, các em phải về xã lấy giấy xác nhận thuộc vùng 135 (trong khi Chính phủ đã ban hành Quyết định xã 135). Bên cạnh đó, giữa các địa phương không đồng nhất về mẫu xác nhận hộ nghèo nên khi học sinh theo học ở các trường thuộc huyện khác (Na Rì) nộp giấy xác nhận thường bị trả về làm lại vì không đúng mẫu. Cử tri đề nghị sửa đổi quy định cho phù hợp, đồng nhất về mẫu để thống nhất trong thực hiện, tránh thủ tục rườm rà, mất thời gian”./.

Thu Cúc