PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó:

Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 01/9/2020.

Ngày tổ chức khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2020.

Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 07/9/2020.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có ít nhất 35 tuần thực học. Theo đó, học kỳ I bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021; học kỳ II bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021.

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học. Theo đó, học kỳ I bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021; học kỳ II bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/5/2021.

Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Thời gian thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THCS, cấp THPT: Hoàn thành trước ngày 15/4/2021 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

Việc hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học./.

Hồng Nhung