PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến xây dựng tuyến đường lâm nghiệp
Tại Công văn số 40/BQLDANN-QLDA, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến xây dựng tuyến đường lâm nghiệp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Cử tri Thân Văn Chinh, tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn phản ánh: “Chủ trương thực hiện làm đường lâm nghiệp được Nhân dân đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt mọi yêu cầu. Tuy nhiên, khi triển khai lại không thực hiện 1 nhánh đường dài 200 m theo đúng thỏa thuận với người dân. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận. Đồng thời đề nghị thành lập tổ giám sát nhân dân để có thêm thông tin nhiều chiều, giải quyết những vướng mắc phát sinh”.

Trả lời:

Về ý kiến không thực hiện 1 nhánh đưòng dài 200 m theo đúng thỏa thuận với người dân: Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn được đầu tư 4 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài 13,51 km; trong đó tuyến số 4: Tổ Bản Pjạt (tổ 6) có tổng chiều dài 3,345 km, gồm:

Tuyến chính: Lc = 1,60 km.

Tuyến nhánh 1 (nhánh A): Lnl = 0,50 km.

Tuyến nhánh 2 (nhánh B): Ln2 = 0,40 km.

Tuyến nhánh 3 (nhánh C): Ln3 = 0,845 km.

Thời điểm hiện tại, tuyến đưòng trên đang được nhà thầu triển khai thi công theo quy định. Trong quá trình thực hiện, qua các buổi làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và người dân khu vực Dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn cũng đã được tiếp nhận thông tin kiến nghị của ông Thân Văn Chinh, theo đó xác định “nhánh đường dài 200 m” như kiến nghị đã nêu thuộc khu vực tuyến nhánh 2 (nhánh B) của tuyến đường. Tuy nhiên, đối với tuyến nhánh này, qua kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo Quyết định số 81/QĐ-BQLDANN ngày 30/5/2022 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, chiều dài tuyến được phê duyệt là 0,4 km và có thiết kế hoàn toàn phù hợp với thiết kế cơ sở; hiện tại đang được nhà thầu thi công theo thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Do vậy, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn khẳng định việc triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường trên là hoàn toàn phù hợp theo quy định. Bên cạnh đó, các nội dung thiết kế cũng đã được đại diện Ban Quản lý dự án thông báo đến các hộ dân và tuyên truyền, bà con Nhân dân tổ Bản Pjạt (tổ 6) đã đồng ý thực hiện dự án đường lâm nghiệp trên địa bàn thôn tại biên bản làm việc ngày 29/4/2022.

Do đó, đối với đoạn tuyến theo kiến nghị của ông Thân Văn Chinh, đề nghị chính quyền địa phương (UBND phường Xuất Hóa) rà soát, trong trường hợp không trùng lặp với các tuyến đã thực hiện và có nhu cầu cần thiết đầu tư, đồng thời đáp ứng các tiêu chí cần thiết (ở các khu vực có diện tích rừng trồng tập trung lớn; không vướng vào rừng tự nhiên, bà con nhân dân đồng thuận hiến đất, cây cối hoa màu để thực hiện... như theo nội dung các Văn bản số 200/BQLDANN-QLDA ngày 29/7/2022; số 265/BQLDA-QLDA ngày 31/8/2022; số 413/BQLDANN-QLDA ngày 3/12/2022 của chủ đầu tư), đề nghị tổng hợp gửi đề xuất về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn để xem xét, bổ sung vào Dự án.

Về đề nghị thành lập tổ giám sát nhân dân để có thêm thông tin nhiều chiều, giải quyết những vướng mắc phát sinh: Để thực hiện phối hợp giám sát, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 184/BQLDANN-QLDA ngày 22/7/2022 gửi UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Dự án. Việc thành lập tổ giám sát nhân dân không thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư, đề nghị chính quyền các địa phương nghiên cứu triển khai theo quy định hiện hành.

2. Cử tri Nông Văn Bình, tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn đề nghị: “Điều chỉnh tuyến đường lâm nghiệp thuộc tổ 4, phường Xuất Hóa cho phù hợp”.

Trả lời:

Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025, tuyến số 3: Mai Hiên thuộc tổ 4, phường Xuất Hóa có tổng chiều dài L = 4,72 km. Tuy nhiên, do tuyến đường đi qua khu vực đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý nên không thể thực hiện được, phải cắt giảm, hiện nay, chủ đầu tư đang rà soát điều chỉnh bổ sung bằng tuyến khác, phù hợp mục tiêu Dự án được HĐND tỉnh thông qua./.

DT