PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong thời gian tới
Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm sáng ngày 13/6 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo các đơn vị của huyện Pác Nặm.


Các đại biểu dự buổi làm việc

Đánh giá tại buổi làm việc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các mặt kinh tế - xã hội của huyện đã có bước chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện và nâng cao; đến nay đã có 35/49 chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt 71,42% kế hoạch. Trong đó, kết quả nổi bật là chỉ tiêu nâng diện tích cây trồng có lợi thế vượt kế hoạch; tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, chỉ tiêu thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu hằng năm... 

Trên cơ sở các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề để thực hiện 3 chương trình trọng tâm gồm: (1) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính; (2) Phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp trở thành hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; (3) Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Quá trình triển khai thực hiện, huyện đã đạt được những kết quả nhất định, bước đầu tạo lập và định hướng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của huyện; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày một nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025, huyện xác định năm 2024 tập trung quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, hoàn thành cơ bản một số các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay trong năm 2024. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân...

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, huyện kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung như: Hỗ trợ kinh phí đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch khu Nà Phẩn, xã Bộc Bố; quan tâm nghiên cứu đưa vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và xem xét thứ tự ưu tiên đầu tư một số tuyến đường kết nối với một số xã của huyện Ba Bể để mở rộng không gian kết nối vùng, tạo thêm quỹ đất mới để thu hút đầu tư; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá, Pác Nặm là huyện nghèo, địa hình khó khăn, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế là những khó khăn cốt lõi của địa phương, song Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và đạt cao so với các huyện khác trong tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều khi từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện vẫn chưa xây dựng được xã đạt chuẩn nông thôn mới; số thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới còn thấp (mới được 2 thôn); thu nhập bình quân đầu người còn đạt thấp so với mục tiêu đề ra và khó hoàn thành mục tiêu Đại hội; số hộ nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn cao, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là những khó khăn mà huyện cần quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã hướng dẫn địa phương thực hiện một số nội dung nhiệm vụ còn đạt thấp và các nội dung còn vướng mắc về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, về giải ngân các nguồn vốn; về tình trạng thiếu cán bộ quản lý giáo dục tại các trường học trên địa bàn, đồng thời trao đổi một số nội dung đối với kiến nghị của huyện.


Đ/c Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận những cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện đã đạt được kết quả nhất định với dự báo đến cuối nhiệm kỳ có 44/49 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đồng chí cũng chia sẻ với huyện những khó khăn còn tồn tại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm đào tạo cán bộ nguồn trước mắt cũng như lâu dài; chuẩn bị tốt nhiệm kỳ Đại hội Đảng; bố trí cán bộ đúng sở trường, năng lực.

Trong phát triển kinh tế, xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo phát huy thế mạnh địa phương như áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp có trọng tâm, trọng điểm; tạo liên kết trong sản xuất. Là địa phương được phân cấp thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025, huyện cần bàn bạc kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện; chuẩn bị tốt để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các vấn đề liên quan đến người dân cần tập trung tháo gỡ…

Để phát triển trong thời gian tới, huyện cần thực sự quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục và đào tạo, cần sớm kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục; hết sức tránh tiêu cực trong giáo dục thông qua công tác kiểm tra, giám sát.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét chỉ đạo các đơn vị giải quyết, hỗ trợ cho địa phương./.

Hương Lan