PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 3772/LĐTBXH-VP trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ trả lời đề nghị: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh một số bất cập trong Bảng quy  ước điểm Phiếu B1 kèm theo Thông  tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 về hướng dẫn rà  soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc cho phù hợp thực tiễn như: Tiểu mục hộ gia đình có “dàn nghe nhạc các loại” là 10 điểm, hộ có “01 điều hòa không khí” là 0 điểm trong khi dàn nghe nhạc có thể chỉ là kết nối từ điện thoại sang loa kéo trị giá khoảng 1 - 2 triệu đồng còn 01 bộ điều hòa không khí có giá trị lớn hơn nhiều; đối với mục chăn nuôi, số hộ có 01 con trâu/bò/ngựa là 10 điểm, 02 con là 20 điểm, nhưng không có tiêu chí xác định nguồn gốc của số trâu/bò/ngựa đó, vì thực tế số trâu/bò/ngựa của một số hộ gia đình có được là do Nhà nước và các tổ chức ngân hàng bò hỗ trợ vốn hoặc từ nguồn vay của ngân hàng... nên khi xác định tổng điểm các hộ này không thuộc hộ nghèo, trong khi đời sống sinh hoạt hàng ngày còn rất nhiều khó khăn./.

Thu Cúc (tổng hợp)