PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Công văn đã trả lời ý kiến cử tri tỉnh Bắc Kạn có nội dung như sau: “Đề nghị Bộ tham mưu sớm ban hành nghị định, văn bản hướng dẫn Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9/12/2020; hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chế độ chính sách đối với người có công, việc điều chỉnh chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, việc giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với những trường hợp không có giấy tờ, cơ quan, đơn vị không lưu được danh sách đối tượng công tác tại cơ quan, đơn vị; không lưu giữ được việc đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu nếu không có cơ sở xác nhận. Trong trường hợp chưa có hướng dẫn, đề nghị cho thực hiện giải quyết một số chế độ chính sách mà cơ bản thục tục hồ sơ không thay đổi (so với dự thảo Nghị định)”./.

Thu Cúc