PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 665/BVHTTDL-VP trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”, một trong các điều kiện hộ gia đình được xét tặng gia đình văn hóa là không có thành viên trong gia đình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình có người đang chấp hành án phạt tù chung thân, mặc dù các thành viên khác trong gia đình không có vi phạm, nhưng cũng không được bình xét gia đình văn hóa hằng năm. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét nghiên cứu điều chỉnh nội dung quy định này (ví dụ như quy định khoảng thời gian người phạm tội đã chấp hành án được bao nhiêu lâu thì gia đình được xem xét gia đình văn hóa)”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 4 dự thảo quy định về thời gian và thẩm quyền xét tặng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa (theo quy định tại Điều 79, Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022). Theo lộ trình dự kiến, Nghị định được ban hành vào tháng 11/2023. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định./.

DT