PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2023
Sáng 6/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy đến 157 điểm cầu trên toàn tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu khai mạc Lớp bổi dưỡng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tham gia Lớp bồi dưỡng có ủy viên ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ cơ sở và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa Lớp bồi dưỡng. Khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Lớp bồi dưỡng, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất quan điểm chỉ đạo tổ chức với nội dung sát thực, phù hợp và cần thiết, giúp cho các đồng chí trong ban chi ủy, ban chấp hành đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc có kỹ năng, kiến thức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tham dự Lớp bồi dưỡng sắp xếp công việc tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả; trao đổi với báo cáo viên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ; các báo cáo viên chủ động bám sát nội dung chương trình đã đề ra.   

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung chuyên đề
chung về công tác xây dựng Đảng tại Lớp bồi dưỡng

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các đại biểu sẽ được quán triệt chuyên đề chung về công tác xây dựng Đảng; một số phương pháp về công tác tuyên giáo cơ sở; hướng dẫn thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”; nghiệp vụ công tác đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; một số nội dung cơ bản về công tác nội chính đảng; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản của đảng; những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại cơ sở; hướng dẫn công tác thu, nộp đảng phí và chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng.

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 6 - 7/6/2023./.

Hương Dịu