PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các công trình thủy lợi của thành phố Bắc Kạn đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất
Trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm phát huy tối đa năng lực thiết kế đảm bảo tưới tiêu chủ động. Nhờ đó, đến nay, 100% diện tích đất sản xuất đảm bảo chủ động nước tưới tiêu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một đoạn kênh mương tại tổ 1, phường Xuất Hóa

Tổng số công trình được phân cấp trên địa bàn thành phố là 63 công trình, trong đó Công ty TNHH MTV Thủy nông quản lý 33 công trình, UBND thành phố giao cho các xã quản lý 30 công trình và 13 công trình tạm. Hệ thống kênh mương do Công ty Thủy nông và địa phương quản lý có tổng chiều dài 20,378 km, trong đó đã kiên cố hóa đạt 82,14%. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh và theo đúng quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Đặc biệt, hiện nay, thành phố Bắc Kạn đã và đang được đầu tư xây dựng, quy hoạch khai thác hồ thủy điện Thác Giềng 1 với hơn 50 ha diện tích mặt nước và hồ chứa nước Nặm Cắt với diện tích mặt nước rộng hàng trăm ha. Khi đưa vào sử dụng, khai thác, các công trình này không những cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho lúa và hoa màu xã Dương Quang, phường Huyền Tụng, điều tiết nước các con sông chảy qua địa bàn thành phố mà còn tạo ra tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái./.

Thu Cúc