PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo hoàn thiện 3 Nghị định quan trọng về đất đai
Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về dự thảo Nghị định quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định về giá đất; dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất được xây dựng gồm 6 chương, 39 điều, quy định cụ thể về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã có 17/18 thành viên Chính phủ đồng ý với toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định. Đối với một số ý kiến bổ sung, tham gia phù hợp khác, Bộ đã tiếp thu tối đa và có báo cáo cụ thể để hoàn thiện Nghị định.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương, 54 điều quy định cụ thể về căn cứ tính tiền sử dụng đất; diện tích đất tính tiền sử dụng đất; giá đất tính tiền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất; tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án áp dụng đối với tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị, đa số ý kiến của đại biểu đều thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời tập trung thảo luận sâu đối với quy định về các trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất... tại Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, rà soát, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp, sớm có phương án bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định về giá đất, Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, phù hợp, đúng thời gian quy định. Đối với các địa phương, nếu có thêm ý kiến tham gia góp ý cho các dự thảo Nghị định cần khẩn trương gửi văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để tiếp thu, tổng hợp./.

Thu Trang