PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chấp thuận Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế Dự án Trường mầm non Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6430/UBND-NNTNMT về việc chấp thuận Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế Dự án Trường mầm non Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phải nộp tiền trồng rừng thay thế là 0,15 ha.

Vị trí khu rừng chuyển đổi: Thuộc địa phận xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tại các lô 1, 4, khoảnh 3, tiểu khu 263.

Loại rừng chuyển đổi: Thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Đối tượng rừng chuyển đổi: Rừng trồng các loài cây Quế, Mỡ. Kinh phí nộp để trồng rừng thay thế là: 0,15 ha x 77.348.273 đồng/ha = 11.602.241 đồng.

Hình thức trồng rừng thay thế: Chủ đầu tư nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh.

Thời gian nộp tiền: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh thực hiện việc tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế theo Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định./.

Minh Huyền