PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Ngày 20/10/2021, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn số 810/BKA-THNSKS trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

* Trả lời kiến nghị của cử tri Lý Thị Ngoan - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm với nội dung “Đề nghị xem xét giảm lãi suất cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Nhân dân phát triển sản xuất. Vì hiện nay do tình hình của dịch bệnh Covid-19, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, không có thu nhập ổn định”, Chi nhánh giải đáp:

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn cho các đối tượng chính sách vay vốn theo mức lãi suất đúng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với mức lãi suất cho vay cao nhất 9,0%/năm, thấp nhất 1,2%/năm, phổ biến 6,6%/năm. Các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện đều do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy định cụ thể về mức cho vay, lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã gửi ý kiến, kiến nghị của Cử tri đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có 3 lần giảm đồng bộ các mức lãi suất điều hành với mức giảm 1,5 - 2%/năm nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất đầu vào của các tổ chức tín dụng; đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Theo đó, mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng trong cả nước đã giảm bình quân là 1%/năm trong năm 2020 và giảm bình quân là 0,4%/năm trong 6 tháng đầu năm 2021. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đến cuối năm 2021 đối với các khoản vay còn dư nợ và các khoản cho vay mới chuẩn bị giải ngân, với mức giảm từ 0,5 - 1%/năm. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mức lãi suất cho vay bằng VND của các chi nhánh ngân hàng thương mại phổ biến ở mức từ 6,5 - 8%/năm đối với cho vay ngắn hạn, từ 7,5 - 9,5%/năm đối với cho vay trung dài hạn; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm so với cuối năm 2020. Từ cuối tháng 01/2020 đến tháng 7/2021, cho vay mới lãi suất ưu đãi đối với 516 khách hàng với tổng doanh số cho vay là 2.108 tỷ đồng. Đối với các lĩnh vực ưu tiên, áp dụng mức trần 4,5%/năm đối với các khoản cho vay ngắn hạn bằng VND. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đang nỗ lực trong việc giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất cho vay cũng gặp nhiều khó khăn, do ngân hàng cũng chịu tác động bởi dịch Covid-19 như: Ít khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh trong khi vẫn phải trả lãi tiền gửi; các khách hàng gặp khó khăn dẫn đến việc giảm khả năng trả nợ, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu phát sinh; khi thực hiện cơ cấu nợ gốc và lãi cho khách hàng ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều hơn… Do vậy, ngành Ngân hàng mong nhận được sự chia sẻ từ phía khách hàng để cùng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Đối với kiến nghị “Tháng 5/2020, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai, tư vấn chương trình cho vay tới các hộ gia đình tại xã Nghiên Loan với lãi suất là 12.500đ/1.000.000đ/tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, khi triển khai thực hiện thì người dân vay lại tính lãi suất 15.000đ/1.000.000đ/tháng gây bức xúc cho người dân. Đề nghị quan tâm làm rõ vấn đề trên”, Chi nhánh đã gửi Công văn số 749/BKA-THNSKS ngày 24/9/2021 đến Cử tri nhằm trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị.

Cử tri đã được trả lời tại Công văn số 08/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nghiên Loan huyện Pác Nặm ngày 27/9/2021, cụ thể như sau: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn đã tư vấn cho các hộ gia đình tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm với mức lãi suất là 12.500đ/1.000.000đ/tháng, tuy nhiên đến kỳ thu lãi Ngân hàng đã thu mức là 12.550đ/1.000.000đ/tháng, tức là 15,1%/năm (không phải là mức lãi suất 15.000đ/1.000.000đ/tháng). Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã trực tiếp đến các hộ gia đình tại xã Nghiên Loan giải thích cách tính lãi cụ thể; đến nay khách hàng đã hiểu rõ và không còn thắc mắc, kiến nghị liên quan đến vấn đề này.

* Trả lời cử tri Hoàng Thị Mạc - Trưởng Ban công tác Mặt trận, thôn Nặm Cáp, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với nội dung: “Đề nghị điều chỉnh mức cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với chương trình cho vay của hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn từ mức 50 triệu đồng lên mức 100 triệu đồng”:

Chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007, Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 31/8/2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn cho 14.413 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay vốn với tổng dư nợ là 619,8 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện đều do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy định cụ thể về mức cho vay, lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã gửi ý kiến, kiến nghị của Cử tri đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Thu Cúc (tổng hợp)