PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
Sở Giáo dục và Đào tạo đang gửi xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh Bắc Kạn hiện đang thiếu giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học và Công nghệ cấp tiểu học theo Chương trình, sách giáo khoa mới (Ảnh: Học tin học tại Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là:

Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ (có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên); sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi hệ chính quy của các trường đại học trong nước, nước ngoài có chuyên ngành đào tạo thuộc danh mục nhóm ngành đào tạo giáo viên. 

Công chức, viên chức từ tỉnh ngoài có nguyện vọng đến công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ (có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên), bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi hệ chính quy, có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên (không tính thời gian tập sự), trong quá trình công tác được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.   

Các trường hợp được thu hút vào ngành Giáo dục và Đào tạo được hưởng chế độ thu hút một lần bằng tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Giáo sư 350 triệu đồng; Phó Giáo sư 300 triệu đồng; người có trình độ Tiến sĩ 250 triệu đồng; người có trình độ Thạc sĩ 200 triệu đồng; người có trình độ Cử nhân đại học loại xuất sắc 180 triệu đồng; người có trình độ Cử nhân đại học loại giỏi 150 triệu đồng.

Trách nhiệm người được thu hút: Người được thu hút phải thực hiện đúng cam kết đã ký; phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí khi vi phạm theo quy định.

Trong thời gian làm việc nếu không thực hiện cam kết, nếu tự ý bỏ việc trong thời gian cam kết; đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời gian cam kết; không chấp hành sự phân công, công tác; trong 2 năm công tác liên tục có 1 năm bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ; bị kỷ luật buộc thôi việc thì phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp 2 (hai) lần kinh phí thu hút đã được nhận tại Quy định này.

Đối tượng được xét hưởng Chính sách vì lý do khách quan không làm việc đủ thời gian đã cam kết hoặc nếu có nguyện vọng xin chuyển công tác đến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý, được Hội đồng xét và Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, có trách nhiệm hoàn trả lại phần kinh phí đã được nhận hỗ trợ tại Quy định này tương ứng với số tháng chưa làm việc theo cam kết.    

Trường hợp đối tượng được hưởng Chính sách bị đau ốm, tai nạn hoặc các nguyên nhân khách quan khác dẫn đến mất khả năng lao động, bị chết trong thời gian cam kết hưởng Chính sách thì được miễn hoàn trả lại kinh phí đã hỗ trợ.

Về nguồn kinh phí thực hiện Chính sách: Do ngân sách địa phương đảm bảo.

Theo báo cáo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ giáo viên của tỉnh hiện nay cơ bản đáp ứng về trình độ đào tạo và chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên phổ thông qua 2 năm 2016, 2017, tỷ lệ giáo viên đạt điểm dưới 5 ở cấp tiểu học là 77,89%, trung học cơ sở là 53%, trung học phổ thông 13%. Đội ngũ giáo viên cơ bản đạt và trên chuẩn nhưng năng lực chưa tương xứng với trình độ. Chất lượng, cơ cấu đội ngũ không đồng đều, chưa hợp lý giữa các cấp học, các môn học và ngành đào tạo, có một số giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Đội ngũ cốt cán cơ bản đủ về số lượng nhưng chất lượng chưa cao so với mặt bằng chung của cả nước; số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh của các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông còn ít. Chất lượng giáo dục của tỉnh đã từng bước được nâng lên, tỷ lệ học lực khá, giỏi của học sinh tăng theo từng năm nhưng kết quả xếp loại học lực trung bình, yếu, kém của học sinh trong 3 năm gần đây còn cao, nhất là đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Số lượng học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia tăng hơn năm trước nhưng so với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh lân cận còn thấp.

Trung ương và tỉnh chưa có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút học sinh giỏi, xuất sắc vào ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trong những năm qua, thực hiện công tác tuyển dụng cho thấy, nhiều sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc nhưng không có nguyện vọng trở về công tác tại tỉnh, không tham gia đăng ký tuyển dụng vào ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Bắc Kạn vì trong công tác tuyển dụng chưa có chính sách thu hút phù hợp, chưa có cơ chế riêng để xét tuyển những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.   

Trong khi đó, để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới, một số môn học như: Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ cấp tiểu học; Âm nhạc, Mĩ thuật cấp trung học phổ thông đang thiếu giáo viên giảng dạy.

Hy vọng khi triển khai thực hiện được Chính sách này sẽ thu hút được trước hết các sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc vào ngành Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến đặt ra mục tiêu hằng năm thu hút khoảng 15 người có năng lực, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh theo hướng phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế./. 

Bích Huệ