PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai
Thời gian qua, huyện Chợ Đồn luôn chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chợ Đồn tổ chức diễn tập PCTT - TKCN năm 2019

Năm 2019, huyện Chợ Đồn không để xảy ra thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về nhà ở là 286 nhà, 04 điểm trường, 01 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, hơn 5ha lúa và hơn 28ha cây màu bị thiệt hại trên 70%. Ngoài ra, một số đường như: Bản Nhì - Bằng Lãng - Phong Huân bị sạt lở 1000m3; đường Bản Tưn - Bản Eng xã Xuân Lạc bị sạt lở 1000m3; điểm cầu tràn Nà Áng xã Đồng Lạc, điểm cầu tràn xã Yên Phong (Yên Nhuận cũ) bị ách tắc, một số điểm đường giao thông liên thôn bị sạt lở..., ước tính thiệt hại trong năm hơn 2 tỷ đồng.

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện đã đi kiểm tra về công tác ứng phó với thiên tai, kiểm tra các địa phương bị thiệt hại, kịp thời động viên, chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; chỉ đạo UBND các xã khẩn trương khôi phục ổn định sản xuất, khắc phục sửa chữa thông tạm thời các tuyến đường, nạo vét kênh mương, tu bổ các phai tạm phục vụ tốt cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Các xã, thị trấn chủ động chi từ nguồn dự phòng ngân sách xã để khắc phục thiệt hại.

Trong năm, huyện đã tổ chức diễn tập PCTT - TKCN với sự tham gia của 766 lượt người; phối hợp với UBND xã Đông Viên tổ chức diễn tập PCTT - TKCN, phòng cháy chữa cháy rừng. Qua diễn tập đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hành ứng cứu ở các giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTT - TKCN, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác PCTT - TKCN, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập cho mọi đối tượng cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban đoàn thể, địa phương có liên quan tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn về công tác PCTT - TKCN, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, thiên tai đã gây thiệt hại 259 nhà ở trên địa bàn huyện, 02 điểm trường, 01 trạm y tế xã bị ảnh hưởng, hơn 40ha hoa màu, gần 4ha rừng bị thiệt hại hoàn toàn, ước thiệt hại từ các đợt thiên tai gây ra đến nay hơn 2 tỷ đồng.

Từ con số trên cho thấy, tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai năm 2020 dự báo phức tạp, khó lường hơn, do vậy, ngay từ đầu năm, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, cấp ủy Đảng, chính quyền luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và giáo dục Luật Phòng, chống thiên tai như tổ chức truyền thông tại khu vực cộng đồng có nguy cơ cao về thiên tai, phương pháp phòng tránh khi có thiên tai xảy ra; xây dựng pa nô, áp phích tuyên truyền và cảnh báo thiên tai; tiến hành rà soát, xác định khu vực nguy hiểm, có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi ro thiên tai cao.

Xây dựng phương án đối phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tiến hành kiểm tra các công trình giao thông, thủy lợi, hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ, dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực này để người dân có ý thức chủ động phòng tránh. Tuyên truyền người dân thường xuyên nắm bắt thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của chính quyền để chủ động ứng phó có hiệu quả./.

Thu Trang