PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới đẩy mạnh phát triển Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm
Tập trung chuẩn hóa sản phẩm mới, nâng hạng những sản phẩm đã được công nhận, Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng, giúp huyện Chợ Mới nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản phẩm Trà mướp đắng rừng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh

Triển khai Chương trình, huyện Chợ Mới đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phát triển, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình tại cộng đồng và hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia. 

Huyện cũng hỗ trợ các chủ thể OCOP có sản phẩm được xếp hạng cần nâng cấp và các sản phẩm mới tham gia Chương trình trong năm mới, tổ chức khảo sát, làm việc với các xã, thị trấn, các chủ thể, trong đó chú trọng các sản phẩm có quy mô phát triển lớn ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, tiềm năng phát triển lớn, hướng tới xuất khẩu... để tạo thành sản phẩm chủ lực của huyện.

Huyện thực hiện hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới, trong đó rà soát sản phẩm tiềm năng, ưu tiên phát triển sản phẩm truyền thống, lợi thế của địa phương gắn với cộng đồng. Hỗ trợ các chủ thể triển khai hoạt động sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất, bộ máy hoạt động; hoàn thiện sản phẩm như thiết kế bao bì sản phẩm, thông tin ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng về thị trường, hoạt động quảng bá, nguồn nguyên liệu, bảo vệ môi trường... đảm bảo đủ điều kiện tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đối với việc nâng cấp sản phẩm đã được công nhận, huyện hỗ trợ chủ thể nâng cấp bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ; chuẩn hóa vùng nguyên liệu đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ... hoặc mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất; chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đối với sản phẩm sản xuất trên quy mô lớn; xây dựng, mở rộng xưởng sản xuất… Tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp huyện theo Bộ tiêu chí làm cơ sở đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Chợ Mới đã thu được nhiều kết quả tích cực trong Chương trình OCOP. Đến nay, huyện đã có 25 sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương được chứng nhận OCOP, đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong đó có thể kể đến sản phẩm Bún khô của Hợp tác xã (HTX) 20/10 xã Nông Hạ; Trà Như Cố và Trà mướp đắng rừng của HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố; Trà Shan tuyết của HTX Chè Shan tuyết Bản Cháo, xã Yên Cư; Mật ong rừng nguyên chất của HTX Thành Đạt, xã Nông Hạ.

Năm 2021, huyện có 5 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP được công nhận đạt 3 sao gồm: Bánh gio Pắc San của hộ kinh doanh Lường Văn Thùy (thôn Pắc San 2, thị trấn Đồng Tâm); Cơm lam nướng Sáng Lê của hộ kinh doanh Hà Ngọc Sáng (thôn Bản Giác, xã Hòa Mục); Trà Shan tuyết Bản Nà của Tổ hợp tác Trà Hương (thôn Bản Mới, xã Bình Văn); Mật ong Thanh Thịnh của Tổ hợp tác nuôi ong Thanh Thịnh (thôn Bản Còn, xã Thanh Thịnh), Cam ngọt Thanh Mai của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng (thôn Nà Pẻn, xã Thanh Mai).

Qua đánh giá, các sản phẩm OCOP của huyện đạt chất lượng tốt, hình thức, mẫu mã đẹp và có sức cạnh tranh cao. Việc gắn sao OCOP và được cấp tem truy xuất nguồn gốc, có bao bì, nhãn mác, góp phần tạo nên giá trị thương hiệu cho từng sản phẩm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, đảm bảo thương hiệu của sản phẩm OCOP cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, giúp cho các sản phẩm OCOP của huyện Chợ Mới ngày một vươn xa hơn trên thị trường, nâng cao giá trị sản xuất - kinh doanh.

Tiếp tục triển khai Chương trình, năm 2022, huyện Chợ Mới phấn đấu phát triển ít nhất 3 sản phẩm đạt 3 sao trở lên; củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận; khuyến khích chủ thể đăng ký sản phẩm phát triển tăng về quy mô, chất lượng và mở rộng thị trường.

Xác định Chương trình OCOP tiếp tục là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, huyện đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ưu tiên về cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế nhằm phát huy bản sắc vùng miền, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy giá trị của cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Hương Lan